Topic outline

 • WELKOM

  Welkom op de online leeromgeving van de cursus sensorische informatieverwerking in de vroege ontwikkeling: anders bekeken.

  Sensorische Informatieverwerking (SI) is het proces waarbij de hersenen en de zintuigen samenwerken. De zintuigen leveren adequate informatie aan uit het eigen lichaam en de omgeving. De hersenen bepalen de relevantie van deze zintuiglijke prikkels, verwerken, selecteren en integreren en waarderen deze informatie die via de zintuigen wordt op opgenomen. Vanaf het moment dat het brein begint te ontwikkelen, vormen zich ook de sensorische netwerken in het brein, gestimuleerd door prikkels in utero. Na de geboorte worden deze netwerken steeds meer uitgebreid en verfijnd door alle sensorische stimuli die het jonge kind te verwerken krijgt. Deze verwerking zorgt ervoor dat er acties gegenereerd kunnen worden die aanpassing van een mens aan de steeds veranderende fysieke, persoonlijke en intermenselijke omgeving mogelijk maakt.

  De accurate intake en verwerking van sensomotorische informatie ligt ten grondslag aan het kunnen participeren in het dagelijks leven; van mobiliteit tot het kunnen functioneren in de thuissituatie, bij opa en oma, op het kinderdagverblijf, tijdens (zelf)verzorging, het eten en drinken en in de communicatie. In iedere activiteit van het dagelijks leven zijn bewegen en zintuigen met elkaar verbonden.


  Leeromgeving

  Hier kun je alle informatie, voorbereiding, literatuur en opdrachten vinden voor deze cursus. De informatie kun je vinden onder de kopjes van de betreffende les, zodat je in een oogopslag kunt zien wat je kunt / moet voorbereiden en waar je het kunt inleveren.


  DATA

  les 1, stressignalen, regulatie, huilen --> leeromgeving

  les 2, ASD vroege onderkenning, spel, floorplay  --> leeromgeving

  les 3: ITSP, sensoriek in de motorische mijlpalen  --> leeromgeving

  les 4: eten en drinken, baby en peuterbrein  --> leeromgeving

  les 5: inbakeren, slapen en dragen  --> leeromgeving • Inleveren opdracht

 • Video's